Semināri - Inese Prisjolkova

1. seminārs „Kā izveidot un uzturēt sievišķo platformu harmoniskās partnerattiecībās”
Šeit runāsim ko nozīmē sievišķā platforma. Kā tas izpaužas sadzīvē un ikdienā. Ko darīt, ja līdz šim viss ir bijis savādāk. Kā mainīties pašai un mainīt attiecības, sākot no šodienas.

2. seminārs „Sievišķības pašapziņa”

Runāsim par sievišķās enerģijas vērtību, kas ārkārtīgi nepieciešama mums pašām, vīram, bērniem un sabiedrībai. Kas ir tas, ka dara sievišķību par neaizvietojamu un dēļ kā tā ir tik ļoti svarīga.  

3. seminārs „30 kļūdas, kas mums traucē būt sievišķīgām”
Šoreiz paskatīsimies uz to, uz ko visbiežāk iekrītam. Kuri no mūsu esošiem paradumiem mūs grauj un traucē attīstīties mūsu attiecībām. Izveidosim programmu, ko katra savā dzīvē tuvākā laikā varam izmainīt. Kam pievērst uzmanību īpaši.

4. seminārs „Attiecību māksla un burvība”
Šeit ļoti konkrēti runāsim par situācijām – kā pieņemt savu vīra īsteno būtību. Kā saskatīt to. Kā vairot viņa vērtību savās un viņa paša acīs. Kā stiprināt viņa pašapziņu. Kā būt karalienei, dzīvojot ar karali. Runāsim par to, kādām būt, lai viņš censtos dot mums vislabāko, ko viņš spēj. Kuri ir sievišķie paņēmieni – kā iekārdināt, kā iesaistīt, kā ieinteresēt. Parunāsim pa Mēness un Venēras enerģiju mūsos. Ar ko tās atšķiras un kādēļ nepieciešamas.

5. seminārs „Ko sievietei nozīmē mīlēt un būt mīlētai, un ko vīrietim nozīmē mīlēt un būt mīlētam”
Kā dzīvot katram saskaņā ar savu īsteno būtību. Kā saskatīt atšķirību un kā pieņemt, ka vīrieši un sievietes ir tik ļoti atšķirīgi pēc savas būtības, un tai pat laikā tik nozīmīgi viens otram, ka tikai kopā pārī var būt pa īstam laimīgi. Kāpēc tas tā. Un vai var būt izņēmumi.

6. seminārs „Par vīriešiem" 

Kādas kļūdas vīrieši pieļauj attiecībā pret mums un kā sievietēm to maigi izmainīt. Kā vadīt attiecības tā, lai vīrietis jau pašā attiecību sākumā izturētos vīrišķīgi un mēs sievišķīgi. 10 lielākās kļūdas vīriešu attieksmē attiecību sākumā.

7. seminārs „Mīļošanās, mīlēšanās un mūsu seksualitāte”

1. nodarbība - enerģijas testēšana un diagnosticēšana visām 7 čakrām

Pirmajā tikšanās reizē, analizējot un caurskatot savas dzīves notikumus, konstatēsim katras čakras darbību un uzzīmēsim katrs savu enerģētiskās plūsmas shēmu. Būs daļa cilvēku, kuriem ļoti attīstītas ir augšējās čakras un pietrūkst sazemējuma, būs kāds, kuram ir spēcīgs Ego un sazemējums, taču trūkst sirds mīlestības pret sevi un apkārtējiem, var gadīties, ka būs kāds, kuram vēl nav atvērusies 6. čakra un pagaidām ļoti vāji strādā intuīcija. Zīmējums katram būs savs un dzīve jau ar katram sava – unikāli savādāka.

Kad vienu reizi iemācās šo diagnosticēšanu, tas ļoti palīdz veidot attiecības ar saviem tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem – saprotot, ka arī viņiem ir katram savs šis unikālais zīmējums un visticamāk, ka tikpat nenolīdzsvarots, kā mums katram, pirms to savā dzīvē sakārtojam.


2. nodarbība - sazemējums, drošība, baiļu transformācija un pasaulīgas laimes radīšana (1. čakras enerģijas līdzsvarošana)

Sākot no šīs nodarbības, sākas dziedināšanās. Ja iepriekšējā reizē mēs konstatējām, kur mūsu enerģētika nav nolīdzsvarota vai kur ir enerģijas noplūde, tad tieši šoreiz sākam enerģētikas harmonizēšanu.

Nodarbības laikā izmantosim paņēmienus, kurus varēsim pielietot gan nodarbībā, gan pēc tam ikdienas dzīvē (jo vienā dienā sakārtot enerģētiku nevar), gan katrā reizē, kad atkal jutīsim – vajag sazemēties.

Paņēmieni ir tik vienkārši un tik viegli ikdienā izpildāmi, ka tos var iemācīt katram, kuriem vajadzīgs lielāks sazemējums un līdz ar to palīdzēt stiprināt saknes gan savai ģimenei, gan draudzenēm, gan kolēģiem un citiem tuviem cilvēkiem. Uzreiz varu pateikt – ka neko sliktu ar šiem paņēmieniem nodarīt nevar un sazemēties pa daudz arī nevar.


3. nodarbība - sievišķība, seksualitāte, naudas plūsma, finanšu un materiālā nodrošinātība (2. čakras enerģijas līdzsvarošana)

No šīs čakras darbības ir atkarīga mūsu sievišķās vai vīrišķās būtības apziņa un veselība (cik esam sievišķīgas, vai vīriešiem – cik viņi ir vīrišķīgi). Tieši no šīs čakras ir atkarīga mūsu hormonālās sistēmas darbība, un, kā zināms, it sevišķi sievietes tā ikdienā ļoti ietekmē.

Vēl šī enerģijas ir saistīta ar mūsu materiālo pasaules uztveri un naudas plūsmu. Ja bieži sāp mugura virs gurniem krustu rajonā, tad visbiežāk smalkā plānā tās ir milzu rūpes vai uztraukums par naudas tēmu.

Ir daudz paņēmienu kā „iemācīties nopelnīt naudu", taču pamatu pamats ir sakārtot otrās čakras enerģētiku.


4. nodarbība - pašapziņa, savas personības apzināšanās, īstā nodarbošanās un savas vietas pasaulē apzināšanās (3. čakras enerģijas līdzsvarošana)

No 3. čakras ir atkarīgs mūsu spēks un varēšana, mūsu ticība saviem spēkiem un Ego (savas personības) apzināšanās. Ja cilvēkam ir vāji attīstīta enerģētika 3. čakrā, tad būs zema pašapziņa un bieža „upura” sajūta. Savukārt, ja enerģētika šajā enerģijas centrā būs pārāk jaudīga, tad „Ego ies pa priekšu” un „diktēs savus noteikumus”. Cilvēks būs lepns, iedomīgs un augstprātīgs. Kā zināms, tieši šīs īpašības ir vienas no graujošākajām pašam cilvēkam un apkārtējiem.

Šai nodarbībā daudz laika veltīsim savai pašapziņai un vērtības apziņai. Mēs katrs esam pilnīgi unikāla vērtība. Un tiklīdz to apzināmies, tā spējam izturēties ar cieņu pret citām šādām unikālām vērtībām.


5. nodarbība - sirds mīlestība, kā iemīlēt sevi, citus un visu pasauli. Kā dzīvot ar mīļumu visu laiku (4. čakras enerģijas līdzsvarošana)

Visas iepriekšējās nodarbības nedos neko, ja cilvēks neiemācās iemīlēt un mīlēt sevi. Ja sevi nemīl, tad var censties mīlēt visu citu cik vien grib, taču nav iespējams. Tikai tad, kad iemīli sevi, spēj mīlēt savus tuvākos un ar laiku visu pasauli.

Kā iemīlēt sevi, kā atpazīt to no egocentrisma, kā ar mīļumu sākt izturēties pret sevi, citiem cilvēkiem un dzīvi – to visu trenēsimies un praktizēsim šai nodarbībā.

Vēl  šai nodarbībā lielu akcentu liksim uz došanas un ņemšanas funkciju sakārtošanu. Parasti mums ļoti patīk dot,ne tik vienkārši ir saņemt. Tad par to arī runāsim – kā iemācīties pieņemt, saņemt un ņemt, kā iemācīties palūgt, lai iedod. Bez ņemšanas došana ir tikai puse no mijiedarbības mākslas.


6. nodarbība - komunikāciju prasme, klausīšanās, dzirdēšana, runāšana un saskarsme mijiedarbojoties ar otru vai cilvēku grupām (5. čakras līdzsvarošana)

Sākot no šīs čakras mēs „pieskaramies” garīgajai izaugsmei. Šīs čakras attīstībā ir divas daļas. Pirmā pakāpe ir iemācīties skaisti runāt, noformulēt savas domas, uzstāties cilvēku priekšā, mācēt klausīties un veidot sarunu, otrā pakāpe ir saskarsme un komunikācija visplašākā šī vārda nozīmē. Tieši sākot no šīs čakras runāsim par inteliģenci, ētiku, saskarsmes un komunikācijas smalkumu.


7. nodarbība - intuīcija, viedums, Visuma zīmes, Redzība un paļaušanās uz savu iekšējo gudrību (6. čakras līdzsvarošana)

6. čakra ir jau ārkārtīgi smalka un augsta attīstības pazīme. Un ja šī čakra ir aktīva un enerģētika nolīdzsvarota, tas palīdz saskatīt nākotnes vīzijas, radīt sapņus. Kā zināms, tieši sapņi ir pamatā vīzijai par mūsu nākotni un tās radīšanu. Cilvēki, kuriem nav sapņa, parasti nezina, ko viņi dzīvē grib sasniegt.

Līdzsvarota enerģētika caur šo čakru palīdz mums meditēt, būt ar sava centra apzināšanos, būt „šeit un tagad” apziņā.


8. nodarbība - Spēka un Dvēseles Kanāla atvēršana, tīrīšana un audzēšana. Kā sadzirdēt Savu Augstāko Es, kā sarunāties ar Dievu un Eņģeļiem ik dienas, apziņa kā tas dod spēku un papildus iespējas. (7. čakras līdzsvarošana).

Šī čakra nevar būt atvērta pa daudz. Ja visas pārējās čakras ir līdzsvarotas, tad tieši šī enerģētika mums dos vislielāko spēku no Debesīm.

Uzmanību !! – ja iepriekš aprakstīto čakru enerģētika nav nolīdzsvarota un it sevišķi, ja nav sazemējuma, šīs 7.čakras enerģijai nebūs, kur palikt. Tad tas būs milzu diskomforts ķermenī. Tā kā jādara viss secīgi no pirmās uz septīto, ne otrādi.

Vai esi domājusi par to, ka Visums runā ar mums pilnīgi visu laiku? Par katru lietu, kas mūsu dzīvē notiek, par katru situāciju, kuru izdzīvojam, īstenībā mēs vairākkārtēji tiekam brīdinātas un informētas. Tikai – kāpēc ir cilvēki, kas prot to visu saskatīt, un kāpēc ir tā, ka citi neprot.

Un kā ir Tev?

Vai Tu dzirdi un redzi, kā Visums runā ar Tevi?

Un ja šīs zīmes saskati, vai ņem nopietni? Vai maini savas domas un attieksmi, vai radi citus notikumus, ja redzi, ka šie Tev ne visai patiks?

Esmu pamanījusi, cik veiksmīgi ir cilvēki, kas prot šādi nolasīt Visuma zīmes, un cik labi viņi tiek galā ar situācijām, kur kāds cits „ieskrien ar pieri sienā” ne vienu reizi vien.

Mēs pēdējā laikā ļoti bieži runājam par Visuma zīmēm gan semināros, gan konsultācijās un tomēr, un tomēr nonākam līdz secinājumam... ka jārunā vēl : )

Kas ir tas īpašais iemīlēšanās stāvoklis, kā to sevī radīt. Un kā iemīlināt sevī otru. Kā sev un viņam palīdzēt sajust šo pavisam īpašo vibrāciju, kad saproti - jā, šis cilvēks man ir ļoti, ļoti, ļoti patīkams un gribu būt ar viņu kopā.

Runāsim par to kā izveidot attiecības. Kā satikt savu īsto un vienīgo.

Nauda ir enerģijas forma, kuru mēs saņemam un dodam apkārtējiem, lai nodrošinātu savas un savu tuvo, vajadzības un vēlmes. Šīs enerģijas plūsmu mēs varam apzināti vai neapzināti palielināt, un varam arī samazināt. Ja saprotam, kāda ir naudas enerģija un kādi ir mehānismi, kas ļauj to vadīt, tad naudas plūsmu savā dzīvē var krietni palielināt un vadīt.

Varbūt, ka nauda patiešām nav dzīves jēga, bet tās klātesamība un pietiekamība ļoti atvieglo iespēju sasniegt savus mērķus un nodrošināt materiālo pasauli, kādu vēlies. Tādēļ ir vērts sakārtot savu attieksmi tā, lai Tu pati nosaki, cik bagāta gribi būt.

Mums katram ir kāds situētības “līmenis”, kurā jūtamies labi. Kā nodrošināt to, lai naudas plūsmas ziņā jūtamies labi.

Kā iegūt sirdsmieru par naudas tēmu.
Kā iegūt pašapziņu, ka vari pelnīt tik, cik vēlies.

Šajā nodarbībā izmantosim konkrētu 7 soļu programmu, kas palīdzēs sakārtot mūsu finanšu jomu.